نشانـــی دفـــتر مـــرکزی و فـــروش تهران , حسن آباد، کوچه نعمتی
ساعـــات کـــاری دفتـــر فـــروش شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح الی ۱۸ عصر پنجشنبه ها ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ ظهر
شمـــاره تمـــاس 021-66762604 / 021-66762398
پـست الکترونیـک info@dokanabzar.com
شبکــه هــای اجتماعــی
ارســـال پیـــام بـــه پشتیبانـــان دکـــان ابـــزار

    برای خرید این محصول در واتساپ کلیک کن
    مکالمه را شروع کنید